logo TTVONE.COM

[วิดีโอสอน] การส่งข้อมูลผ่าน form ไปยัง PHP และ Javascript และข้อแตกต่างของสอง script นี้

การส่งข้อมูลผ่าน form ไปยัง Server script อย่าง PHP Client script อย่าง Javascript และความแตกต่างของ [..]

: ttvone@hotmail.com poster
html_javascript_php

การส่งข้อมูลผ่าน form ไปยัง Server script อย่าง PHP Client script อย่าง Javascript และความแตกต่างของ script ทั้งสอง ซึ่งวิดีโอนี้เป็นการสอนให้เข้าใจว่าเราจะรับข้อมูลจาก form ด้วย PHP  หรือ Javascript อย่างไร เป็นวิดีโอสอนเบื้องต้นนะครับ ลองมาศึกษาดูครับ ตัวอย่างโค๊ดนะครับ : <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>การส่งข้อมูลผ่าน form ไปยัง Client script อย่าง Javascript หรือ Server script อย่าง PHP และความแตกต่างของ 2 script นี้</title> </head> <body> <h1>การส่งข้อมูลผ่าน form ไปยัง Client script […]

[วิดีโอสอน] PHP การับค่า และข้อแตกต่างของ $ GET, $ POST, $ REQUEST

อธิบายการวิธีการรับค่าแบบ GET POST และ REQUEST นะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานไม่มากก็น้อยน [..]

: ttvone@hotmail.com poster
PHP_Logo

อธิบายการวิธีการรับค่าแบบ GET POST และ REQUEST นะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานไม่มากก็น้อยนะครับ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบการรับค่าระหว่าง GET, POST และ REQUEST นะครับ ซึ่งวิดีโอนี้เป็นสอนแค่พื้นฐานและตัวที่จำเป็นสำหรับมือใหม่นะครับ ตัวอย่างโค๊ดนะครับ : <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>PHP การับค่า และข้อแตกต่างของ $_GET, $_POST, $_REQUEST</title> </head> <body> <a href="?name1=hello&name2=world">send data</a> <form action="" method="post"> <input type="text" name="name1"> <input type="text" name="name2"> <button type="submit">ส่งข้อมูล</button> </form> <h2>แสดง $_GET</h2> <?php print_r($_GET); ?> <h2>แสดง $_POST</h2> <?php print_r($_POST); […]

[วิดีโอสอน] การติดตั้ง PHP และ ทำให้เป็น Web Server ผ่าน command line ไม่ต้องง้อ AppServ, Xampp หรือ Wampp

วิดีโอสอนการติดตั้ง PHP และทำให้เป็น web server ผ่าน command line ส่วนการใช้งาน mysql นั้นถ้าผู้ใช้ต [..]

: ttvone@hotmail.com poster
PHP_Logo

วิดีโอสอนการติดตั้ง PHP และทำให้เป็น web server ผ่าน command line ส่วนการใช้งาน mysql นั้นถ้าผู้ใช้ต้องการอยากเรียนรู้สามารถติดต่อผมได้เดวผมจะทำวิดีโอในส่วนนั้นให้ครับผม จะมีพูดผิดอยู่นะครับเรื่อง : การโหลดโปรแกรม VSC X64 คือ วินโด้ 64 bit นะครับ X86 คือ วินโด้ 32 bit นะครับ ผมไม่ได้อะธิบายตรงนี้นะครับ Link ดาวน์โหลด PHP ครับ http://php.net/downloads.php Link ดาวน์โหลดกรณีเกิด Error ตัวนี้นะครับ http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679

[วิดีโอสอน] PHP การอัพโหลดไฟล์แบบง่ายๆ ttvone.com

PHP การอัพโหลดไฟล์แบบง่ายๆ ttvone.com สอนการอัพโหลดภาพแบบง่ายๆให้เป็นแนวคิดสำห­รับผู้ที่เริ่มเขียนเว [..]

: ttvone@hotmail.com poster
PHP_Logo

PHP การอัพโหลดไฟล์แบบง่ายๆ ttvone.com สอนการอัพโหลดภาพแบบง่ายๆให้เป็นแนวคิดสำห­รับผู้ที่เริ่มเขียนเว็บนะครับ by ttvone.com