logo TTVONE.COM

[วิดีโอสอน] PHP การับค่า และข้อแตกต่างของ $ GET, $ POST, $ REQUEST

poster
PHP_Logo

อธิบายการวิธีการรับค่าแบบ GET POST และ REQUEST นะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานไม่มากก็น้อยนะครับ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบการรับค่าระหว่าง GET, POST และ REQUEST นะครับ ซึ่งวิดีโอนี้เป็นสอนแค่พื้นฐานและตัวที่จำเป็นสำหรับมือใหม่นะครับ


ตัวอย่างโค๊ดนะครับ :

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>PHP การับค่า และข้อแตกต่างของ $_GET, $_POST, $_REQUEST</title>
  </head>
  <body>
  <a href="?name1=hello&name2=world">send data</a>
  <form action="" method="post">
    <input type="text" name="name1">
    <input type="text" name="name2">
    <button type="submit">ส่งข้อมูล</button>
  </form>
  
  <h2>แสดง $_GET</h2>
  <?php print_r($_GET); ?>
  
  <h2>แสดง $_POST</h2>
  <?php print_r($_POST); ?>
  
  <h2>แสดง $_REQUEST</h2>
  <?php print_r($_REQUEST); ?>
  </body>
</html>

คำสั่ง print_r(); เป็นคำสั่งที่ใช้ debug ข้อมูลที่เป็น array หรือ object ออกมานะครับ ทำให้เราไม่ต้องไปเสียเวลา วนลูปแล้ว echo ออกมา

Tags : [PHP Programming]
 • ทุกคนมองเห็น
 • 1 ความเห็น
 • 11825 คนเข้าดู

ความเห็นต่อโพส (ล่าสุด)


: keto prepared meals ความเห็น[15257]

keto [..ความเห็นยังไม่ได้รับการอนุมัติจึงไม่สามารถมองเห็นได้ทั้งหมด..]

แสดงความเห็นต่อโพส